Neidio i'r cynnwys

Sian Gweld trawsgrifiad

Sian Holt ydw i a dw i'n bartner busnes AD i Trafnidiaeth Cymru.

Mae Trafnidiaeth Cymru yn gwmni nid-er-elw.

Llywodraeth Cymru sy'n berchen arnom ac rydym yma i gyflawni eu hagenda trafnidiaeth.

Fel rhan o'r strategaeth dalent gynnar, roeddem yn awyddus i lansio ein cynllun graddedigion cyntaf.

Hoffwn i'n graddedigion fod yn arweinwyr y dyfodol ac mae ein cynllun wedi'i adeiladu i raddau helaeth ar sail eu harfogi gyda'r hyn sydd ei angen arnynt i ddod yn arweinwyr yn ein sefydliad.

Felly o fewn y ddwy flynedd, byddant yn cael cyfle i gylchdroi rhwng ein partneriaid cyflenwi.

Teimlwn fel rhoi iddyn nhw golwg eang o'r sefydliad a bydd gweld trefn y sector cyhoeddus a'r sector preifat o fudd mawr iddynt yn y dyfodol.

Roedden ni wir eisiau ein cynllun i fod yn gyfuniad o ddysgu yn y gwaith a chael y rhan addysgol hwnnw.

Mae hon yn rhaglen gynhwysfawr iawn gan gynnwys gweminarau, modiwlau, i fireinio'r sgiliau ymarferol y byddan nhw'n eu dysgu o ddydd i ddydd.

Byddan nhw hefyd yn cael cyfle i astudio am gymhwyster proffesiynol.

Felly, yn dibynnu ym mha faes o'r busnes maen nhw'n gweithio ynddo, er enghraifft, cyllid, byddan nhw'n cael eu cymhwyster ACCA gyda ni.

Rydym 100% yn gefnogol o hyn a dilyniant personol.

Rhown amser i ffwrdd gyda thâl iddyn nhw wneud hyn a chefnogwn yn llwyr yr astudio hwnnw.

Rydym yn adeiladu Metro De Cymru, sy'n brosiect arloesol i Gymru.

Bydd y graddedigion, yn enwedig y graddedigion peirianneg, yn chwarae rhan fawr yn y gwaith o gynllunio, dylunio a gweithredu hyn.

A chredaf fod hwnnw'n gyfle ffantastig iddyn nhw mor gynnar yn eu gyrfa.

Mae gennym swyddfa newydd ffantastig o'r radd flaenaf ym Mhontypridd.

Mae'n swyddfa wych. Mae'n arloesol iawn.

Mae ystafelloedd cyfarfodydd gwych, mae gennym dechnoleg o'r radd flaenaf, ac mae wir yn lle gwych i weithio yno.

Rydym yn chwilio am ystod eang o raddedigion i ymuno â'n cynllun.

Rydym yn canolbwyntio'n fawr ar elfennau personoliaeth a diwylliannol yn hytrach na'r hyn y maen nhw wedi'i wneud yn y brifysgol.

Mae ein hasesiad wedi'i adeiladu i raddau helaeth o gwmpas hynny fel ein bod yn gweld pwy ydyn nhw, am beth ydyn nhw, a'r hyn y maen nhw ei eisiau o'r dyfodol.

Felly mae'r diwylliant yn Trafnidiaeth Cymru yn wirioneddol unigryw.

Rydym yn annog pawb i ddod â'u hunain yn eu cyfanrwydd i'r gwaith.

Rydyn ni am i bawb fod yn union pwy ydyn nhw ac rydyn ni wir eisiau grŵp amrywiol o bobl yn gweithio yn ein sefydliad sy'n cynrychioli'r cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu.