Neidio i'r cynnwys

Pam ymuno â ni

Pam ymuno â ni

Yn Trafnidiaeth Cymru, rydym yn creu rhwydwaith trafnidiaeth gyhoeddus a fydd yn cael effaith gadarnhaol a hirdymor ar ffyniant Cymru.  Mae'r hyn rydym yn ei wneud yn effeithio ar bobl, busnesau a chymunedau ledled Cymru.

Fel un o raddedigion Trafnidiaeth Cymru, tra bydd eich gyrfa yn cael dechreuad gwych, byddwch hefyd yn rhan o dîm ac yn defnyddio eich sgiliau i'n helpu i gyflawni amrywiaeth eang o brosiectau allweddol – prosiectau a fydd yn llywio rhwydwaith trafnidiaeth Cymru yn y dyfodol. 

Felly, tra byddwch yn dysgu sgiliau newydd, yn tyfu eich arbenigedd ac yn ennill profiad gwych, byddwch hefyd yn gallu gweld effaith yr hyn rydych yn ei wneud pob dydd.

Mae cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant wrth wraidd ein diwylliant ac rydym yn meithrin tîm amrywiol sy'n adlewyrchu'r cymunedau rydym yn eu gwasanaethu er mwyn ein helpu i gyflawni mwy ar gyfer pobl, busnesau a chymunedau Cymru.

Byddwn hefyd yn rhoi'r adnoddau i chi sydd eu hangen arnoch i lwyddo, gan gynnwys mentoriaid, lleoliadau strwythuredig ac adnoddau academaidd yn ogystal â phecyn buddiannau gwych.

Felly, nid yn unig y byddwch yn creu llawer o gysylltiadau, byddwch hefyd yn cael profiad dysgu integredig, cefnogaeth i ennill statws proffesiynol yn eich dewis faes yn ogystal â chyflog dechreuol da, 28 diwrnod o wyliau, aelodaeth campfa a gostyngiadau manwerthu.

Ymunwch â ni a helpwch i feithrin Cymru unedig, gysylltiedig a chynaliadwy.

Gweler ein pecyn buddiannau llawn yma.

Amdanom ni

Trafnidiaeth Cymru yw'r cwmni nid-er-elw sy'n datblygu gweledigaeth Llywodraeth Cymru o gael rhwydwaith trafnidiaeth diogel, integredig, cynaliadwy, fforddiadwy ac o ansawdd uchel.

Cliciwch ymai ddysgu mwy am ein gwaith cyffrous.